Stowarzyszenie bezrobotnych
i osób działających na rzecz bezrobotnych

"Wszyscy Razem – In Corpore"

ul. Franciszkańska 15, I piętro,
91-433 Łódź